Skolprojekt i Indien  •  På gång i vår kyrka  •  Café Shalom  •  Alpha/Beta  •  Gudstjänst  •  Daglediga  •  Cellgrupper  •  Språkcafé  •  Internt  •  Bilder  •  RPG  •
 Skolprojekt i Indien     


2020-03-08: 
Se video från besöket av Vilgot Svedman och Dr. K J Chackos i Pingstkyrkan Oskarshamn.
Bilden ovan från invigningen av den nybyggda skolan (2014).
(Videon läggs ut inom kort).

                                                                        *****

Skol- och utvecklingsprojekt DCA. Bhatwari Indien.

Kort bakgrund

Oktober 1991 drabbades bergsdistriktet Uttarkashi i nuvarande delstaten Uttarakhand, i nordvästra Indien, av en kraftig jordbävning. Dåvarande rektor på Doon Bible College, Dehra Dun, Jacob Chacko, med sina studenter startade omedelbart ett räddnings- och uppbyggnadsprogram för befolkningen i regionen, 125 nya "jordbävningssäkra hus" byggdes, finansierade av SIDA genom PMU-InterLife, (Pingstmissionens utvecklingsarbete, Huddinge) och med visst bistånd av Indiska staten.

Befolkningen bad om utökad insats

Efter räddningsinsatser och 125 nya hus på plats, bad befolkningen om utökad hjälp med grundskola till området.
I samarbete med Smyrnaförsamllingen i Göteborg, startade då pastor Vilgot Svedman (bilden), en insamling där kyrkor och företag inbjöds att på olika sätt ge ekonomiskt stöd. Därmed startades en grundskola sommaren 1995, i en hyrd byggnad i centralorten Bhatwari, och 20-talet elever och personal på tre personer. Med SIDA-medel, byggdes åren 1996-1998 två enkla skolbyggnader, också i Bhatwari, nu administrerat av PMU-InterLife och med Doon Bible College i Dehra Dun som indisk samarbetspartner och juridiskt ansvarig institution. Härmed hade under 1990-talet ett växande program för grundskola i regionen påbörjats.
Bara 10% av den lokala bergsbefolkningen beräknades då ännu kunna läsa och skriva.

Vädjan om att låta DCA växa - en utmaning

Skolan som kom att heta Dayara Christian Academy, beräknas fullt utbyggd som centralskola, kunna betjäna barn från ca 20 byar. Skolan har förutom en egen Jeep, en egen skolbuss som används till att skjutsa barn till och från närliggande byar. Skolan har idag ca 250 barn och 16 lärare/personal.
Sommaren 1998 anställdes med lön från Eksjö Pingstförsamling, dåvarande rektorn på DBC,
Dhera Dun, Jacob Chacko som ansvarig direktor och co-ordinator för skolprojektet.
Idag har vädjan från byledare och befolkning om utökade satsningar på skola i regionen, vuxit till en stor utmaning. Befolkningen i bygden har för att göra detta möjligt, samarbetat för att frigöra mark för DCA i centralorten Bhatwari. Insamlingar har gjorts i Sverige, och nu har tillräckligt med mark friköpts för att bygga nytt.
För att få en väl utrustad och utbyggd skola, formellt godkänd, till och med motsvarande grundskolans högstadium, byggs nu här för 11 klassrum. Fysik- kemi- och biologisal, bibliotek, datasal,office/rektorsrum och personalrum, toalett- och ekonomiutrymmen, ett litet kök och gästrum. Till detta kommer senare utrustning och inventarier.

 


Nya skolan under byggnad.                                                                                       (Foto: Willy Liljenström).

 

Något av en frizon - framgångsrikt med kristen och demokratisk värdegrund

Dca grundskoleprogram följer Indiska statens läroplan, och är en skola med uttalad kristen och demokratisk värdegrund och har därigenom blivit något av en "frizon" där alla kan samsas.

Skolan är starkt efterfrågad och lokala myndigheter och politiska ledare stöder projektet.

DCA betonar att både flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar till skola och utbildning. Målet är att betjäna barn från samtliga samhällsskikt och folkgrupper i regionen. Hinduer med uråldriga traditioner och samhällsstrukturer, både s.k. Högkast-folk och folk med låg kasttillhörighet. Skolan gör ingen skillnad på barnen oavsett etnisk tillhörighet, religös eller ekonomisk standard. Dett har varit framgångsrikt och därför går nu barn, både flickor och pojkar, från Brahmin-familjer och Rajputs-familjer (traditionellt högkast), tillsammans med Harijans-familjer (lågkast och kastlösa), på skolan.
Skolan kan därför tjäna som modell och föredöme för platser med likartade kulturella, religiösa och etniska förhållanden.
Behovet av att få tillgång till fullgod grundskola, har beräknats till att gälla ca. 700 barn per år.

 


Skolbygget från en annan vinkel.                                                                                 (Foto: Willy Liljenström)

 

Ny rektor, Mrs. Mary Marandi

Efter att KJ Chacko nu gått i pension, har Mrs. Mary Marandi, underhållen sedan länge av Pingstkyrkan i Ljusdal, tillträtt tjänsten som ansvarig rektor för DCA grundskoleprogram.

 

Betalningsrutiner, ekonomi och vilka får stöd och varför.

* Barnet går redan på DCA men förlorar en eller båda föräldrarna.

* Barnet är redan föräldralöst eller har en ensamstående mor eller far eller har far- eller              morföräldrar med låg inkomst, som försörjare.

* Barnet är flicka och riskerar att få sluta skolan efter mellanstadiet, när familjen är fattig och      har fler barn att sätta i skola. (här vill vi motverka den gamla traditionella tanken att "flickan behöver inte så  omfattande utbildning då hon ju ändå ska giftas bort").

* Familjen är fattig och enser sej inte kunna kosta på barnen skolgång.

* Familj som försöker kosta på barnet skola, men behöver extra hjälp.

* Alla barns lika värde oavsett etnisk bakgrund, lokal folkgruppstillhörighet, religion eller            traditionellt kastsystem.

* Ohälsa får inte hindra, om det är möjligt och rimligt för oss att försöka hjälpa.

* Andra särskilda behov.


För ca. 135 - 150 - 200 SEK/barn och månad, beroende på årskurs och ålder, kommer vi att kunna ge skolmaterial, skoluniform och att hjälpa eleven med skolavgifter. (ibland också bussavgift till och från skolan).

Utskick görs tillsammans med övriga utbetalningar till Indien, som regel kvartalsvis från Sverige.

Doon Bible College i Dehra Dun, bokför och sänder hjälpen vidare till DCA i Bhatwari som i sin tur bokför att barnen fått hjälp.

En Extra Gåva till hjälp för någon av våra fadderbarn eller deras familjer är alltid välkommet !


För vidare information om hur du kan hjälpa till, kontakta:

VILGOTS INSAMLINGSSTIFTELSE FÖR BISTÅNDS- MISSION- OCH UTVECKLINGSINSATSER

Adr. Jungfrugatan 13E  575 31 EKSJÖ. Tel. 0381-14442. Mob. 070-638 18 51.

E-mail: vilgot.svedman@telia.com

Bankgiro: 323-5983

 Facebook-hälsning från Willy, dat. 2014-03-16

Är nu i norra Indien, i Dheradun. Stannar några dagar för att proviantera. Blir på hotell nära Missionsskolan DCB. I dag söndag var det dopförrättning så 5 ungdomar döptes i utomhusbasängen. Härligt. Här är det skönt, 30gr.

Vigot Svedman, Anders Gustafsson till höger och rektorn S B Sing till vänster.


Producerad av Mild Media