Skolprojekt i Indien  •  På gång i vår kyrka  •  Café Shalom  •  Alpha/Beta  •  Gudstjänst  •  Daglediga  •  Cellgrupper  •  Second Hand  •  Språkcafé  •  Internt  •  Bilder  •  LP  •  RPG  •
 Alpha/Beta     

Alpha
Alphakurs är en studiecirkel om den kristna tron. Fler än tretton miljoner människor i över 165 länder har gått Alpha och bara i Sverige är det mer än 60 000 som har gått denna 10-veckorskurs med sitt ursprung i anglikanska kyrkan i England. Att gå Alphakurs ger möjlighet för vem som helst att utforska den kristna tron i en avslappnad miljö.

Alla är välkomna till Alpha och det finns många olika anledningar till att människor kommer. Några vill undersöka om Gud existerar och om det finns någon mening med livet, andra undrar om livet efter döden. Vissa har kanske gått till kyrkan av och till men känner att de ändå inte riktigt förstår grunderna i den kristna tron. Deltagarna har olika bakgrund, med många olika utgångslägen och åsikter.


En typisk Alphakväll ser ut så här:
  • Vi äter något enkelt tillsammans.
  • Vi lyssnar till ett föredrag som hålls av en pastor/präst eller någon annan från Oskarshamns olika församlingar.
  • Vi fikar tillsammans.
  • Vi delar in oss i smågrupper och har därefter en kort avslutning.


Många säger att det värdefullaste med Alpha är gruppdiskussionerna efter föredraget. En smågrupp består av max 12 personer inklusive ett par samtalsledare. Här ges möjlighet att ställa frågor, ge uttryck för egna åsikter, studera vad Bibeln säger och diskutera kvällens föredrag.

En  Alphakväll har en bestämd längd, 2 ½h.

Beta


För den som är intresserad av att fortsätta efter avslutad Alphakurs finns det möjlighet att gå med i t ex en Betagrupp. Betagruppen är upplagd på ungefär samma sätt som Alpha.
Kontakt

Har du frågor eller vill anmäla dig till nästa Alphakurs är du välkommen att ringa till:


Pingsförsamlingens exp: 0491-154 57. E-mail: info@oskarshamn.pingst.se
För mer information se Alphas hemsida
Producerad av Mild Media