Mission i Afrika  •  Baltikum  •  Serbien  •  Mission  •  Sygruppen  •
 Mission     


Vad är Mission och varför?

 

Mission betyder sändebud, uppdrag, sprida kristen tro.

Grunden för all vår mission är det uppdrag som Jesus själv gav.

Matt 28:19
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och
Sonens och den Helige Andens namn och lär dem att hålla alla de
bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Jesus sa också: Allt vad ni har gjort mot en av mina minsta det har ni gjort mot mig.


Jesus talar om att vi ska hjälpa varandra, lider någon så ska vi finnas
där för varandra oavsett
var vi bor. Visst är uppdraget stort för det är
många som lider i vår värld idag. Jag kan inte hjälpa alla men jag kan hjälpa någon.
Som församling kan vi hjälpa några till ett bättre liv.

Det gäller inte bara detta med att berätta om Jesus utan också se till en
människas behov, mat, tak för natten, kläder, kärlek, en varm kram.
Det var det Jesus menade när han sa orden från
Matt 9:36 …när han
såg människorna, fylldes han av medlidande med dem, för de var illa
medfarna och hjälplösa, som får utan herde,

Detta gäller i Sverige men också ut över hela världen. Arbetet utanför
Sverige har vi traditionellt sett kallat för mission.

 

 

Som församling bedriver vi mission på olika platser i världen.

 

 

Bilden till vänster: En liten kyrka i norra Bangladesh. Vi tillsammans med

IBRA arbetar i Bangladesh.

 
Producerad av Mild Media