Kontakt  •  Vision  •  Vad tror vi på  •  Historia  •  Anställda  •  Församlingsledning  •  Om oss  •
 Anställda     


AnställdaPastor: Carl-Johan Österblad. Tel. exp. 0491-154 57, Mob. 072-588 86 25.

e-mail: info@oskarshamn.pingst.se


Carl-Johan är ledig fredagar och lördagar.


Barn- och Ungdomsledare


Vakant.

   

 

                                                 
                                                
Producerad av Mild Media