Kontakt  •  Vision  •  Vad tror vi på  •  Historia  •  Anställda  •  Församlingsledning  •  Om oss  •
 Vision     


Vision

Vår önskan är att Pingstkyrkan ska vara en plats där alla människor - oavsett om man är van att gå till kyrkan eller aldrig varit där - känner sig välkomna. 
Har du ingen tro så är du ändå välkommen.

Att vi alla människor ska förstå att vi kan ha en levande relation med Jesus.

Att vi får vara en kyrka som ger svar, kraft, mening, hopp,
och hjälp till det verkliga och vanliga livet som vi alla lever.

Vår förebild är ju från den första kyrkan som Bibeln talar om.
En kyrka där innehållet är samma men är förpackat för 2000-talet.

Apostlagärningarna 2:42-47
"Den första kristna församlingen"

De förenade sig med de andra troende och deltog regelbundet
i apostlarnas undervisning, i gudstjänsterna, i brödsbrytelsen och i bönen.
Och en känsla av djup respekt fanns hos alla, för apostlarna utförde många under.
Och alla de troende var ständigt tillsammans och delade allt med varandra.
De sålde sina tillhörigheter och delade med sig till dem som behövde något.
Varje dag bad de tillsammans i templet, och i hemmen samlades de i
små grupper för att bryta bröd. De delade sina måltider i uppriktig glädje och
tacksamhet och lovprisade Gud. Och alla i staden var vänligt inställda till dem,
och varje dag växte församlingen i antal eftersom Gud frälste många.Producerad av Mild Media