Kontakt  •  Vision  •  Vad tror vi på  •  Historia  •  Anställda  •  Församlingsledning  •  Om oss  •
 Vad tror vi på     
Vad tror vi på!
  
Bibel
Grunden i den kristna tron är Jesus Kristus. Gud sände sin son Jesus, som levde ett syndfritt liv här på jorden. Jesus dog för våra 
synder (synd = allt som skiljer oss från Gud) och uppstod på tredje dagen och återvände sedan till himlen.

Det är tron på detta och bekännelsen till Jesus
som person som kan rädda en människa från syndens straff och in i en levande relation med Gud. När en människa kommit till tro döper vi den.


Gud älskar alla människor och vill ha gemenskap med alla säger Bibeln.

 
Producerad av Mild Media