Skolprojekt i Indien  •  På gång i vår kyrka  •  Café Shalom  •  Alpha/Beta  •  Gudstjänst  •  Daglediga  •  Cellgrupper  •  Second Hand  •  Språkcafé  •  Internt  •  Bilder  •  LP  •  RPG  •
 Cellgrupper     
Cellgrupp

- en mindre del ... av en större kropp ... som det blir fler och fler av.

Cellgruppstanken har sin förebild i Bibeln där Jesus samlade tolv lärjungar runt sig och hur de första kristna möttes regelbundet, både i templet och i hemmen. I cellgruppen bildas nära relationer där vänskap kan utvecklas.
Cellgruppen är ett bra sätt att få med sig andra in i gemenskapen.

Ordet varandra förekommer många gånger i Nya Testamentet där det beskriver de troendes relation. Det behövs en liten gemenskap av troende för att kunna tillämpa alla dessa fina uttryck som: ”visa varandra tillgivenhet”, ”överträffa varandra i ömsesidig aktning”, ”uppmuntra varandra”, ”bär varandras bördor” och ”godtag varandra”.

I den lilla gruppen finns goda förutsättningar att det vi kallar lärjungeskap (det vill säga lärjungar som gör lärjungar) ska fungera. Vi är kallade att vara lärjungar - Jes 58:10-12, Matt 28:18-20, 2 Tim 2:1-2. Att vara lärjunge betyder att lära sig utav någon som visar. Lärjungens väg kan beskrivas vunnen, befäst, tränad, sänd...

Vad gör vi i en cellgrupp?


Exakt hur cellgruppen utformas bestäms av dem som är med i gruppen men här är ett exempel på hur en gruppträff kan se ut:
 

  • Laget runt, där var och en får under några minuter säga något om sin livssituation.
  • Sång
  • Bön och förbön
  • Samtal kring Ordet (läsning ur Bibeln eller annan bok)
  • Någon gång kan det bli utflykt, fest eller något annat tillsammans.


 Hösten 2009 startade Pingstförsamlingen i Oskarshamn med att dela in församlingsmedlemmarna i cellgrupper. Ambitionen är att alla medlemmar ska ha möjlighet att vara med i en cellgrupp. 

Vill du tillhöra en cellgrupp? Hör av dig så löser vi det!


Ta kontakt med med vår expedition om du vill veta mer:

Tel. 0491-154 57 eller E-mail: info@oskarshamn.pingst.se
Producerad av Mild Media